توضیحات

Puly Caff Espresso Machine Group Head Cleaning Brush

این برس با سر زاویه‌دار وسیله‌ای مناسب برای تمیز کردن قسمت زیرین Head Group ماشین اسپرسو شماست.