توضیحات

Puly Caff Blindy

این محصول مخصوص ماشین اسپرسو های صنعتی می‌باشد.

قطر بسکت 8mm