توضیحات

Puly Caff Coffee Machine Cleaning Tablets

این محصول برای تمیز کردن Head Group، بسکت‌ و پرتافیلتر‌ ماشین اسپرسو شما مناسب می باشد.این قرص ها برای انواع ماشین اسپرسوهای خانگی وتمام اتوماتیک مناسب هستند.

  •  60 عدد قرص 2.5 گرمی