توضیحات

فلاسک گرم نگهدارنده 2 لیتری داخلش تمام استیل است.