توضیحات

برند لمیز با اندیشه ای مسئولانه سعی دارد دیدگاه اجتماعی مردم را نسبت به محیط زیست ارتقاء دهد.
می توانید از ساک های پارچه ای لمیز برای خرید، حمل وسایل، کتاب و … استفاده کنید و کیسه های پلاستیکی را کنار بگذارید.