توضیحات

سیروپ بلوکوراسائو مونین

نام سیروپ بلوکوراسائو از رنگ آسمان آبی گرمسیری جزیره کوراکائو الهام گرفته است.

سیروپ بلوکوراسائو مونین یادآور آسمان آبی برای کوکتل‌های گرمسیری، موکاها، لیمونادها و سوداهاست.