توضیحات

Cafetto Espresso Cleaner Tablets (150×2.5 gr)

قرص‌شوینده ماشین‌اسپرسو کفتو برای تمیز کردن قسمت زیرین Head Group‌، بسکت و پرتافیتر ماشین اسپرسوهای خانگی  و صنعتی مناسب می‌باشد.و با ازبین بردن روغن‌ها و رسوبات باقی مانده از قهوه، باعث بهبود کیفیت عطر و طعم  در نوشیدنی شما می‌شود.

150 عدد قرص 2.5 گرم