توضیحات

  •  مناسب برای 2 فلاسک گرم نگه دارنده 2.1 لیتری با درب پمپ دار
  • جای لیوان
  • جای شکر و ملزومات دیگر سرو قهوه
  • سینی زیر فلاسک برای جمع آوری ریزش قهوه