توضیحات

       مخزن آب دستی

  • دستگاه دم آور نیمه اتوماتیک قهوه برای قوری شیشه ای
  • دارای دو صفحه گرم نگه دارنده با محافظ دم آور
  • یه همراه یک قوری شیشه ای 1.8لیتری
  • با قطع کننده بویلر دستگاه در زمان رسوب زیاد