توضیحات

قهوه سرد دم
آماده نوشیدن
8 انس-240 میلی لیتر