توضیحات

CALCINET (1000 gr)

رسوب‌زدای کریستالی پولی‌کف برای رسوب‌زدایی دیگ های بخار ماشین اسپرسو، ماشین های صنعتی مانند ماشین ظرفشوی و… مناسب است.