توضیحات

Cafetto Milk Frother Cleaner MFC GREEN (Organic) (1000 ml)

محلول‌شوینده نازل‌بخار ارگانیک کفتو می‌تواند به بهترین شکل چربی و دیگر مواد باقی مانده از شیر را بدون آسیب به دستگاه از بین ببرد و هیچ بویی از خود به جای نمی‌گذارد.