این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:

  • 250 گرم ( قیمت: 69000 تومان )
  • 1000 گرم ( قیمت: 249000 تومان )