این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:

  • 250 گرم ( قیمت: 74000 تومان )
  • 1 کیلوگرم ( قیمت: 269000 تومان )