این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:

  • 250 گرم ( قیمت: 67000 تومان )
  • 1 کیلوگرم ( قیمت: 239000 تومان )