این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:
  • 250 گرم ( قیمت: 90000 تومان )
  • 1 کیلوگرم ( قیمت: 330000 تومان )