این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:

  • 250 گرم ( قیمت: 27000 تومان )
  • 1 کیلوگرم ( قیمت: 97000 تومان )