منو قهوه لمیز

نوشیدنی‌های موجود در قهوه لمیز

تک شات

۴۹,۸۰۰

جفت شات

۶۴۸۰۰

تک شات

۵۹,۸۰۰

جفت شات

۷۴۸۰۰

تک شات

۵۹,۸۰۰

جفت شات

۷۴۸۰۰

تک شات

۶۳,۸۰۰

جفت شات

۷۶۶۰۰

کوچک

۶۲,۹۰۰

متوسط

۷۳,۸۰۰

بزرگ

۸۹,۸۰۰

کوچک

۵۹,۸۰۰

متوسط

۶۹,۸۰۰

بزرگ

۸۹,۸۰۰

کوچک

۰

متوسط

۹۲,۸۰۰

بزرگ

۰

کوچک

۰

متوسط

۸۳,۸۰۰

بزرگ

۰

کوچک

۸۹,۸۰۰

متوسط

۹۹,۸۰۰

بزرگ

۱۱۶,۸۰۰

کوچک

۸۹,۸۰۰

متوسط

۹۹,۸۰۰

بزرگ

۱۱۶,۸۰۰

کوچک

۷۹,۸۰۰

متوسط

۹۶,۸۰۰

بزرگ

۱۱۲,۸۰۰

کوچک

۷۹,۸۰۰

متوسط

۹۶,۸۰۰

بزرگ

۱۱۲,۸۰۰

کوچک

۰

متوسط

۷۷,۶۰۰

بزرگ

۰

کوچک

۴۲,۶۰۰

متوسط

۵۴,۸۰۰

بزرگ

۶۴,۶۰۰

کوچک

۰

متوسط

۳۸,۸۰۰

بزرگ

۴۳,۶۰۰

کوچک

۷۹,۸۰۰

متوسط

۹۲,۸۰۰

بزرگ

۱۱۱,۸۰۰

کوچک

۷۹,۸۰۰

متوسط

۹۲,۸۰۰

بزرگ

۱۱۱,۸۰۰
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من