آمریکانو سرد
5/5

آمریکانو سرد

ICED aMERICANO

آمریکانــو ســرد ترکیــب اسپرســو، آب ســرد و یــخ مــی باشــد. ایــن نوشــیدنی در میــان دوســت داران قهــوه بســیار محبــوب اســت.

مشــتری مــی توانــد ایــن نوشــیدنی را بــا شــیر اضافــه ســفارش دهــد و شــیر اضافــه مســتقیم داخــل نوشــیدنی ریخته می شــود.

بــرای افــرادی کــه تمایــل دارنــد ایــن نوشــیدنی را شــیرین میــل کننــد، طعــم دهنــده پیشــنهاد مــی دهیــم.

مواد تشکیل دهنده
شات اسپرسو، آب سرد تصفیه شده، یخ، طعم دهنده (به درخواست مشتری)
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من