کافه ژلاتو
5/5

کافه ژلاتو

cafe gelato

ایـــن نوشـــیدنی/ دســـر بـــرای افـــرادی کـــه بـــه دنبـــال ترکیبـــی از بســـتنی و قهـــوه هســـتند پیشـــنهاد میشـــود.

مواد تشکیل دهنده
شات اسپرسو، بستنی، سس شکلات / کارامل
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من