ماچاچیلو
5/5

ماچا چیلو

matchachillo

بســـته بـــه ترجیـــح مشـــتری از هـــر دو نـــوع ماچـــا ســـرمونیال یـــا ســـوپرماچا بـــرای ایـــن نوشـــیدنی اســـتفاده کنیـــد.

مواد تشکیل دهنده
پودر ماچا ، آب گرم ، بستنی ، شیر سرد کم چرب ، یخ
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من