ماچاگاتو
5/5

ماچا گاتو

matchagato

بســته بــه ترجیــح مشــتری از هــر دو نــوع ماچــای ســرمونیال یــا ســوپرماچا بــرای ایــن نوشــیدنی اســتفاده کنیــد.
این دســر/ نوشــیدنی بســیار خوش طعم اســت و طعم بســتنی
وانیلــی بــه ماچــا شــیرینی فــوق العــاده جالبی می بخشــد

مواد تشکیل دهنده
پودر ماچا ، آب گرم ، بستنی وانیلی
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من