خدمات قهوه لمیز

خدمات خاص و بی همتا
مهمترین خدمات قهوه لمیز

سفارش آنلاین

شما از طریق وب سایت قهوه لمیز براحتی توانایی ثبت آنلاین سفارش را دارید

تعداد زیاد شعب​

شما براحتی می توانید در هر جای تهران که باشید، وارد قهوه لمیز بشوید​

خدمات مثال زدنی​

خدمات قهوه لمیز همیشه بعنوان یکی از مهمترین اصول مشتری مداری بوده​

دسترسی آسان​

عمده شعب قهوه لمیز، در خارج از طرح میباشد و دسترسی آسان است​

قهوه ترک و فرانسه

برخی از خدمات بشرح زیر میباشند

طعم خاص محصولات

در قهوه لمیز، به صورت یکسان در تمامی شعب، بمنظور لذت هر چه بیشتر مشتریان از نوشیدن، دسر های ریاگان ارائه میگردد.

سرو همراه با شیر

در قهوه لمیز، به صورت یکسان در تمامی شعب، بمنظور لذت هر چه بیشتر مشتریان از نوشیدن، دسر های ریاگان ارائه میگردد.

سرو در فنجان مخصوص

در قهوه لمیز، به صورت یکسان در تمامی شعب، بمنظور لذت هر چه بیشتر مشتریان از نوشیدن، دسر های ریاگان ارائه میگردد.

انوواع نوشیدنی داغ

در قهوه لمیز، به صورت یکسان در تمامی شعب، بمنظور لذت هر چه بیشتر مشتریان از نوشیدن، دسر های ریاگان ارائه میگردد.

نوشیدنی های خوشمزه

در قهوه لمیز، به صورت یکسان در تمامی شعب، بمنظور لذت هر چه بیشتر مشتریان از نوشیدن، دسر های ریاگان ارائه میگردد.

نوشیدنی های سرد

در قهوه لمیز، به صورت یکسان در تمامی شعب، بمنظور لذت هر چه بیشتر مشتریان از نوشیدن، دسر های ریاگان ارائه میگردد. 

partners