• قهوه سرد دم نیترو

    از: 44900 تومان
    من قهوه سرد نیستم ، قهوه‏‌ی سرد دم هستم. تفاوت قهوه سرد با قهوه سرد‏دم چیست؟ قهوه سرد در واقع همان قهوه ای هست که به صورت معمولی و با استفاده از آب داغ دم آوری شده است و بعد از اتمام فرآیند دم آوری به وسیله یخ و یا چیلر سرد شده است که این کاهش دما میتواند تاثیرات منفی بر عطر و مزه و کیفیت طعم این نوشیدنی داشته باشد. اما قهوه سرددم همانطور که از نامش پیداست قهوه ای است که با آب سرد دم آوری شده است و میتوان گفت زمان جایگزین دما شده و به جای اینکه قهوه در مدت زمان کوتاه و حدود 5 دقیقه دم آوری شود ، با آب سرد و در مدت زمان 8 الی 24 ساعت دم آوری میشود ، این نوع خاص از دم آوری خصوصیات مربوط به خود را دارد که شامل موارد زیر میشوند : 1) کافئین: کافئین همان ماده موثر در قهوه است که باعث بالا رفتن سطح هوشیاری و بیدار شدن افراد و جلوگیری از خواب آلودگی میشود که در روش سرددم 1.5 الی 2 برابر یک قهوه معمولی است و این یعنی انرژی بیشتر و طولانی تر در زمان استفاده از قهوه سرددم. 2) شیرینی: احساس شیرینی مطلوب که از ذات خود قهوه بر میاید ( نه از شکر ) برای همه عاشقان قهوه جذاب است و در روش سرددم شیرینی بسیار بیشتر از قهوه دم آوری شده به روش معمولی است و دلیل آن نوع خاص دم آوری است. 3) اسیدیته: گرچه حالت اسیدی قهوه برای بسیاری از افراد جذاب است ، اما گاها مقدار بالای آن میتواند به حساسیت هایی در سیستم گوارشی منجرب شود ، از جمله ریفلاکس اسید معده ، در روش کلد برو مقدار اسیدیته قهوه بسیار پایین تر از قهوه معمولی است ، اما کیفیت اسیدیته همچنان بالاست و شما می توانید از آن لذت ببرید بدون آنکه باعث فشار زیاد به سیستم گوارشی شما شود. 4) بافت: حالت لامسه دهانی نوشیدنی یا همان تن واری قهوه سرددم بسیار روان تر و سنگین تر از قهوه معمولی است و وزن بیشتری و بافت مناسب تری روی زبان ایجاد می کند. 5) تلخی: احساس مزه تلخی بر روی زبان در این قهوه بسیار کمتر از یک قهوه ی دم شده به روش معمولی است.   امروزه قهوه سرد‌‌دم لمیز موردتوجه بسیاری از علاقمندان به قهوه قرار گرفته است، قهوه سرد‌‌دم به‌خاطر دمای پایین دم‌آوری حداقل اسیدیته را دارد ولی با توجه به اینکه در قهوه سرد‌‌دم نسبت قهوه به آب چیزی حدود 2 تا 2.5 برابر بیشتر از حالت عادی ا‌ست، باعث می شود میزان کافئین و غلظتی که انتظار داریم را برآورده ‌کند.
  • من قهوه سرد نیستم ، قهوه‏‌ی سرد دم هستم. تفاوت قهوه سرد با قهوه سرد‏دم چیست؟ قهوه سرد در واقع همان قهوه ای هست که به صورت معمولی و با استفاده از آب داغ دم آوری شده است و بعد از اتمام فرآیند دم آوری به وسیله یخ و یا چیلر سرد شده است که این کاهش دما میتواند تاثیرات منفی بر عطر و مزه و کیفیت طعم این نوشیدنی داشته باشد. اما قهوه سرددم همانطور که از نامش پیداست قهوه ای است که با آب سرد دم آوری شده است و میتوان گفت زمان جایگزین دما شده و به جای اینکه قهوه در مدت زمان کوتاه و حدود 5 دقیقه دم آوری شود ، با آب سرد و در مدت زمان 8 الی 24 ساعت دم آوری میشود ، این نوع خاص از دم آوری خصوصیات مربوط به خود را دارد که شامل موارد زیر میشوند : 1) کافئین: کافئین همان ماده موثر در قهوه است که باعث بالا رفتن سطح هوشیاری و بیدار شدن افراد و جلوگیری از خواب آلودگی میشود که در روش سرددم 1.5 الی 2 برابر یک قهوه معمولی است و این یعنی انرژی بیشتر و طولانی تر در زمان استفاده از قهوه سرددم. 2) شیرینی: احساس شیرینی مطلوب که از ذات خود قهوه بر میاید ( نه از شکر ) برای همه عاشقان قهوه جذاب است و در روش سرددم شیرینی بسیار بیشتر از قهوه دم آوری شده به روش معمولی است و دلیل آن نوع خاص دم آوری است. 3) اسیدیته: گرچه حالت اسیدی قهوه برای بسیاری از افراد جذاب است ، اما گاها مقدار بالای آن میتواند به حساسیت هایی در سیستم گوارشی منجرب شود ، از جمله ریفلاکس اسید معده ، در روش کلد برو مقدار اسیدیته قهوه بسیار پایین تر از قهوه معمولی است ، اما کیفیت اسیدیته همچنان بالاست و شما می توانید از آن لذت ببرید بدون آنکه باعث فشار زیاد به سیستم گوارشی شما شود. 4) بافت: حالت لامسه دهانی نوشیدنی یا همان تن واری قهوه سرددم بسیار روان تر و سنگین تر از قهوه معمولی است و وزن بیشتری و بافت مناسب تری روی زبان ایجاد می کند. 5) تلخی: احساس مزه تلخی بر روی زبان در این قهوه بسیار کمتر از یک قهوه ی دم شده به روش معمولی است.   امروزه قهوه سرد‌‌دم لمیز موردتوجه بسیاری از علاقمندان به قهوه قرار گرفته است، قهوه سرد‌‌دم به‌خاطر دمای پایین دم‌آوری حداقل اسیدیته را دارد ولی با توجه به اینکه در قهوه سرد‌‌دم نسبت قهوه به آب چیزی حدود 2 تا 2.5 برابر بیشتر از حالت عادی ا‌ست، باعث می شود میزان کافئین و غلظتی که انتظار داریم را برآورده ‌کند.
  • من قهوه سرد نیستم ، قهوه‏‌ی سرد دم هستم. تفاوت قهوه سرد با قهوه سرد‏دم چیست؟ قهوه سرد در واقع همان قهوه ای هست که به صورت معمولی و با استفاده از آب داغ دم آوری شده است و بعد از اتمام فرآیند دم آوری به وسیله یخ و یا چیلر سرد شده است که این کاهش دما میتواند تاثیرات منفی بر عطر و مزه و کیفیت طعم این نوشیدنی داشته باشد. اما قهوه سرددم همانطور که از نامش پیداست قهوه ای است که با آب سرد دم آوری شده است و میتوان گفت زمان جایگزین دما شده و به جای اینکه قهوه در مدت زمان کوتاه و حدود 5 دقیقه دم آوری شود ، با آب سرد و در مدت زمان 8 الی 24 ساعت دم آوری میشود ، این نوع خاص از دم آوری خصوصیات مربوط به خود را دارد که شامل موارد زیر میشوند : 1) کافئین: کافئین همان ماده موثر در قهوه است که باعث بالا رفتن سطح هوشیاری و بیدار شدن افراد و جلوگیری از خواب آلودگی میشود که در روش سرددم 1.5 الی 2 برابر یک قهوه معمولی است و این یعنی انرژی بیشتر و طولانی تر در زمان استفاده از قهوه سرددم. 2) شیرینی: احساس شیرینی مطلوب که از ذات خود قهوه بر میاید ( نه از شکر ) برای همه عاشقان قهوه جذاب است و در روش سرددم شیرینی بسیار بیشتر از قهوه دم آوری شده به روش معمولی است و دلیل آن نوع خاص دم آوری است. 3) اسیدیته: گرچه حالت اسیدی قهوه برای بسیاری از افراد جذاب است ، اما گاها مقدار بالای آن میتواند به حساسیت هایی در سیستم گوارشی منجرب شود ، از جمله ریفلاکس اسید معده ، در روش کلد برو مقدار اسیدیته قهوه بسیار پایین تر از قهوه معمولی است ، اما کیفیت اسیدیته همچنان بالاست و شما می توانید از آن لذت ببرید بدون آنکه باعث فشار زیاد به سیستم گوارشی شما شود. 4) بافت: حالت لامسه دهانی نوشیدنی یا همان تن واری قهوه سرددم بسیار روان تر و سنگین تر از قهوه معمولی است و وزن بیشتری و بافت مناسب تری روی زبان ایجاد می کند. 5) تلخی: احساس مزه تلخی بر روی زبان در این قهوه بسیار کمتر از یک قهوه ی دم شده به روش معمولی است.   امروزه قهوه سرد‌‌دم لمیز موردتوجه بسیاری از علاقمندان به قهوه قرار گرفته است، قهوه سرد‌‌دم به‌خاطر دمای پایین دم‌آوری حداقل اسیدیته را دارد ولی با توجه به اینکه در قهوه سرد‌‌دم نسبت قهوه به آب چیزی حدود 2 تا 2.5 برابر بیشتر از حالت عادی ا‌ست، باعث می شود میزان کافئین و غلظتی که انتظار داریم را برآورده ‌کند.
  • من قهوه سرد نیستم ، قهوه‏‌ی سرد دم هستم. تفاوت قهوه سرد با قهوه سرد‏دم چیست؟ قهوه سرد در واقع همان قهوه ای هست که به صورت معمولی و با استفاده از آب داغ دم آوری شده است و بعد از اتمام فرآیند دم آوری به وسیله یخ و یا چیلر سرد شده است که این کاهش دما میتواند تاثیرات منفی بر عطر و مزه و کیفیت طعم این نوشیدنی داشته باشد. اما قهوه سرددم همانطور که از نامش پیداست قهوه ای است که با آب سرد دم آوری شده است و میتوان گفت زمان جایگزین دما شده و به جای اینکه قهوه در مدت زمان کوتاه و حدود 5 دقیقه دم آوری شود ، با آب سرد و در مدت زمان 8 الی 24 ساعت دم آوری میشود ، این نوع خاص از دم آوری خصوصیات مربوط به خود را دارد که شامل موارد زیر میشوند : 1) کافئین: کافئین همان ماده موثر در قهوه است که باعث بالا رفتن سطح هوشیاری و بیدار شدن افراد و جلوگیری از خواب آلودگی میشود که در روش سرددم 1.5 الی 2 برابر یک قهوه معمولی است و این یعنی انرژی بیشتر و طولانی تر در زمان استفاده از قهوه سرددم. 2) شیرینی: احساس شیرینی مطلوب که از ذات خود قهوه بر میاید ( نه از شکر ) برای همه عاشقان قهوه جذاب است و در روش سرددم شیرینی بسیار بیشتر از قهوه دم آوری شده به روش معمولی است و دلیل آن نوع خاص دم آوری است. 3) اسیدیته: گرچه حالت اسیدی قهوه برای بسیاری از افراد جذاب است ، اما گاها مقدار بالای آن میتواند به حساسیت هایی در سیستم گوارشی منجرب شود ، از جمله ریفلاکس اسید معده ، در روش کلد برو مقدار اسیدیته قهوه بسیار پایین تر از قهوه معمولی است ، اما کیفیت اسیدیته همچنان بالاست و شما می توانید از آن لذت ببرید بدون آنکه باعث فشار زیاد به سیستم گوارشی شما شود. 4) بافت: حالت لامسه دهانی نوشیدنی یا همان تن واری قهوه سرددم بسیار روان تر و سنگین تر از قهوه معمولی است و وزن بیشتری و بافت مناسب تری روی زبان ایجاد می کند. 5) تلخی: احساس مزه تلخی بر روی زبان در این قهوه بسیار کمتر از یک قهوه ی دم شده به روش معمولی است.   امروزه قهوه سرد‌‌دم لمیز موردتوجه بسیاری از علاقمندان به قهوه قرار گرفته است، قهوه سرد‌‌دم به‌خاطر دمای پایین دم‌آوری حداقل اسیدیته را دارد ولی با توجه به اینکه در قهوه سرد‌‌دم نسبت قهوه به آب چیزی حدود 2 تا 2.5 برابر بیشتر از حالت عادی ا‌ست، باعث می شود میزان کافئین و غلظتی که انتظار داریم را برآورده ‌کند.
Go to Top