قهوه تک خاستگاه اتیوپی و زیر گونه هیرلوم در درجه بندی تخصصی با خصوصیات طعمی جذاب محصوصا برای قهوه های دمی