توضیحات

Cafetto Milk Jug Cleaner INVERSO (750 gr)

پودرشوینده رسوبات‌شیر کفتو محصولی منحصربه‌فرد است که می تواند به سادگی رسوبات باقی مانده از شیر را در پیچرها، جداره بیرونی نازل های بخارو هر ظرف دیگری را از بین ببرد.