توضیحات

Cafetto Espresso Cleaner Tablets (Organic) (60×1.5 gr)

قرص‌شوینده ماشین‌اسپرسو ارگانیک کفتو برای تمیز کردن قسمت زیرین Head Group‌، بسکت و پرتافیتر ماشین اسپرسوهای خانگی  و صنعتی مناسب می‌باشد و با ازبین بردن روغن‌ها و رسوبات باقی مانده از قهوه، باعث بهبود کیفیت عطر و طعم در نوشیدنی شما می‌شود.

60 عدد قرص 1.5 گرمی