توضیحات

مخزن آب قابل اتصال به لوله کشی
 • دستگاه دم آوری تمام اتومات قهوه
 • به همراه فلاسک گرم نگه دارنده 2.1 لیتری با درب پمپ دار
 • با چراغ هشدار دهنده دسکالینگ
 • با چراغ نشان دهنده مراحل دم آوری
 • تنظیمات سختی آب
 • سیگنال های صوتی و آلارم دهنده
 • به همراه شاسی قطع ریزش آب (Drip stop) در زمان برداشتن فلاسک
 • به همراه مواد شوینده و دیسکالر برای یکبار شستشو
 • قابلیت دم آوری قهوه به دو صورت (Pre-wet)
 • بویلر جداگانه آب جوش
 • شیر آب بدون چکه (no-drip tap)
 • همراه سینی زیر شیر آب (Drip Tray)