توضیحات

ماگ لمیز به عنوان یک لیوان همه کاره طرفداران بسیاری دارد و هر نوشیدنی را میتوان داخل آن سرو کرد.
در جهت حفظ محیط زیست و عدم استفاده از لیوان های یکبار مصرف می توانید از ماگ های لمیز استفاده نمایید.