این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:

  • 250 گرم ( قیمت: 23000 تومان )
  • 1 کیلوگرم ( قیمت: 85000 تومان )
  • 5 کیلوگرم ( قیمت: 415000 تومان )