این محصول در دو وزن متفاوت عرضه می شود:
  • 250 گرم ( قیمت: 83000 تومان )
  • 1000 گرم ( قیمت: 298000 تومان )