توضیحات

دريپر هاریو V60 سرامیکي سفید مي توانيد به اندازه چهار فنجان قهوه دم كنيد.