توضیحات

دريپر هاریو V60 سرامیکي قرمز مي توانيد به اندازه چهار فنجان قهوه دم كنيد.